OM MAGASINET

En samverkan mellan museer, konsthallar och teatrar med målet att minska resursåtgången vid produktioner.
Här samlas allt återanvändbart material från utställningsproduktioner, scenografi och dekor för att bli en del av en cirkulär produktioncykel.

Press; Läs mer om oss här!

Vill du bli kund? Ansök om kostnadsfritt medlemskap (endast för registrerade företag, skolor eller föreningar).

Vill du besöka Materialmagasinet? Läs mer här!

Tillhör du en kommunal, regional eller statlig verksamhet och är intresserad av ett mer aktivt deltagande i Materialmagasinet?
Kontakta oss på info@materialmagasinet.se

 

vi möjliggör materialmagasinet

We are the biggest fans of Materialmagasinet. The rental shop, which is aimed at designers, artists and scenographers is filled with material from previous productions
Museea
Art- & design studio stockholm-london
SV