Om

En samverkan mellan museer, konsthallar och teatrar med målet att minska resursåtgången vid produktioner.
Här samlas allt återanvändbart material från utställningsproduktioner, scenografi och dekor för att bli en del av en cirkulär produktionscykel.

Vill du bli kund? Ansök om kostnadsfritt medlemskap (endast för registrerade företag, skolor eller föreningar).

Vill du besöka Materialmagasinet? Läs mer här!

Tillhör du en kommunal, regional eller statlig verksamhet och är intresserad av ett mer aktivt deltagande i Materialmagasinet? Kontakta oss på info@materialmagasinet.se

Materialmagasinet
Liljevalchs Konsthall
Box 27806
115 93 Stockholm

E-post: info@materialmagasinet.se

 

vi möjliggör materialmagasinet